Som Renovables | Som Energia
Imatges

Caldera Ecoforest VAP 5-20 kW

⇠ TORNAR


Caldera Ecoforest VAP 5-20 kW, connectada a dipòsit d'ACS de 150 litres, connectada al sistema hidràulic de l'habitatge, es sustitueix per la caldera de gas-oil.


Neteja de cistella automàtica e intercanviador, arrossegament de cendres automàticament a calaix cendrer de gran capacitat, aquestes característiques permeten a l'usuari de la caldera, no haver d'estar a sobre de la caldera, buidant el cendrer cada 90 dies.


Instal·lació efectuada a L'Arboç, Baix Penedès, Tarragona.


Caldera  Ecoforest VAP 5-20 kW⇠ TORNAR


Biomassa Gran Pènedes